اولین سمپوزیوم بزرگنمایی در دندانپزشکی

The First Symposium of Magnification in Dentistry

دکتر مسعود پریرخ

ریاست سمپوزیوم

دکتر کیومرث نظری‌مقدم

قائم مقام سمپوزیوم

دکتر حامد منوچهری‌فر

دبیر علمی

دکتر آرش شهروان

مسئول برگزاری کارگاهها

دکتر علی کاظمی

دبیر اجرایی

تهران - هتل المپیک

Olympic Hotel - Tehran

3-4 شهریور 1401

August 25-26, 2022